Home Diễn đàn VF 3 Mong đợi giá VF3 Trả lời cho: Mong đợi giá VF3

  • Đức Hoàng Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    17/01/2024 lúc 16:07

    Em cũng quan tâm, nhưng theo em nên có màn hình vì để sử dụng camera lùi đi đưởng đông đúc ngóc ngách không có camera lùi thì khó nhất là trời tối. Có thêm giá nóc thì tốt chở đồ cho tiện vì cốp gần như ko có