Home Diễn đàn Tâm sự Có mấy trạm sạc mà làm không ra hồn. Lại mất phí gửi xe và caffe Trả lời cho: Có mấy trạm sạc mà làm không ra hồn. Lại mất phí gửi xe và caffe

  • Huy Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    21/01/2024 lúc 11:56

    mình đi sạc lần nào cũng uống coffee, 2 tiếng ^_^, gưi xe miễn phí thì ok chứ tín phí theo giờ là tiền gửi xe đôi khi nhiều hơn tiền sạc.