Home Diễn đàn VF 8 XE ĐIỆN VF8 PLUS lỗi ĐỘNG CƠ phải THAY MỚI – TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP & QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG Trả lời cho: XE ĐIỆN VF8 PLUS lỗi ĐỘNG CƠ phải THAY MỚI – TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP & QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG

  • Hieu Nguyen Trong

    30 VF Points
    Thành viên
    21/01/2024 lúc 16:53

    nếu lỗi thay động cơ E34 mình chắc tốp đầu tiên nó cũng đơn giản thôi xưởng làm hết phần cứng và hồ sơ cho bạn đi làm lại đăng ký đăng kiểm chi phí VF trả cho bạn như e34 của mình được hãng trả 5tr VC .mình đợt đầu hồ sơ vớ chính sách chưa thông 6 tháng mới xong