Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Liệu ADAS có thể được trang bị trên Fadil, Luxa, Lux sa ? Trả lời cho: Liệu ADAS có thể được trang bị trên Fadil, Luxa, Lux sa ?

  • Hoang Stark

    0 VF Points
    Chủ xe
    08/10/2022 lúc 00:41

    Về lý thuyết thì không trang bị được vì giới hạn phần cứng bác nhé. VD: điều kiện để có tính năng hỗ trợ giữ làn thì vô lăng phải là loại trợ lực điện hoàn toàn.