Home Diễn đàn VF 9 VF9 pin SDI đã thay acquy LFP 12000km – đôi chút chia sẻ về hành trình 3 ngày liên tiếp di chuyển kh Trả lời cho: VF9 pin SDI đã thay acquy LFP 12000km – đôi chút chia sẻ về hành trình 3 ngày liên tiếp di chuyển kh

  • Thanh Nguyễn

    150 VF Points
    Thành viên
    21/01/2024 lúc 20:37

    quá tuyệt luôn bác nhỉ, VF9 đi du lịch rất sướng, không biết mệt khi di chuyển bằng oto là gì