Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Help!!! VF e34 đi đường cho phép tốc độ >80 km/h kêu beep suốt. Trả lời cho: Help!!! VF e34 đi đường cho phép tốc độ >80 km/h kêu beep suốt.

  • Khang Nguyễn Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    21/01/2024 lúc 22:31

    anh có lắp thiết bị giám sát hành trình ko? nếu xe biển vàng có lắp giám sát hành trình thì thường quá 80km/h nó kêu vậy á