Home Diễn đàn VF 8 Đến bao giờ phần mềm vf8 mới được hoàn thiện Trả lời cho: Đến bao giờ phần mềm vf8 mới được hoàn thiện

 • Mậu Phạm

  75 VF Points
  Thành viên
  22/01/2024 lúc 09:34

  Thế sao cụ không tự hỏi là dùng xe điện cả năm rồi mà nhiều người vẫn lóng ngóng không quen với hệ điều hành phức tạp dẫn đến thao tác không chuẩn dẫn đến lỗi.
  Nhiều khi lỗi do khách quan là tời tiết hoặc điều kiện đọc đầu vào không chuẩn nên xe báo lỗi.
  Mặt khác xin báo với cụ rằng xe còn báo lỗi đc thì coi như nó còn làm chủ tình hình, chỉ là điều kiện không đảm bảo thôi, chứ có xe nó nằm luôn thì mới lo.