Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Phượt VF8 Trả lời cho: Phượt VF8

  • Văn Phạm

    150 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 20:54

    Tôi cũng đã lên kế hoạch tết làm chuyến HN – ĐN. Đi 200km dừng nghỉ vì nhà có nhiều trẻ con. Chỉ đi ban ngày để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho gia đình vì chỉ có 1 lái. Trạm sạc xem qua trên trang chủ VF thì ở đâu cũng có nên không phải lo