Home Diễn đàn Đánh giá xe Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong Trả lời cho: Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong

  • Hiệp Vũ Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 21:49

    Nhân viên tổng đài thì như cái máy ghi âm.Nói dạ vâng nhưng éo bao giờ thấy liên lạc lại kết quả.Bảo đưa cho số bên phụ trách để trực tiếp nói chuyện thì không đưa.