Home Diễn đàn Đánh giá xe Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong Trả lời cho: Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    23/01/2024 lúc 08:10

    Thật ra KH tiên phong chỉ để giúp VF sửa lỗi cho lô sau. Nên chờ sau khi VF ra xe 1 năm lấy thì ổn hơn, còn giá ưu đãi, có khi sau áp ưu đãi thì có khi tốt hơn giá tiên phong đấy. Nên không cần quá vội vàng, vì lúc xe mới ra lỗi nhiều, VF họ quay cuồng trong lỗi.