Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF5 mới mua – hoang mang quá… Trả lời cho: VF5 mới mua – hoang mang quá…

  • Ha S Hoang T

    0 VF Points
    Thành viên
    23/01/2024 lúc 13:07

    giống em tháng trước lúc nhận xe gặp lỗi nè :))) bác sắm con ốc để tháo cọc âm và reset ac quy là ổn thôi. rảnh mang ra xưởng bảo các bạn cập nhật lại pmem nữa