Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Việc Vinfast từ chối bảo hành pin trong trường hợp này có thỏa đáng Trả lời cho: Việc Vinfast từ chối bảo hành pin trong trường hợp này có thỏa đáng

  • Mạnh Cường Nguyễn

    125 VF Points
    Thành viên
    25/01/2024 lúc 11:17

    lạ nhỉ, 3S kiểm tra báo bình thường. Cho đi rồi lại lỗi xong báo là hỏng pin. Quá phức tạp!