Home Diễn đàn Đánh giá xe Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố Trả lời cho: Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố

  • Huy Vũ

    0 VF Points
    Thành viên
    25/01/2024 lúc 11:30

    Xe mình Vf8 cũng bỏ tiền thay pin mới ..Hôm qua chạy 1% pin đi đc 1km …sáng nay cũng vậy 7km hết 8%_pin. ..Đã điện lên trung tâm xem cách xử lý tốt nhất .