Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vf8.9.7.5 Điều hoà không nóng Trả lời cho: Vf8.9.7.5 Điều hoà không nóng

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  25/01/2024 lúc 12:47

  Bạn đặt nhiệt độ điều hoà nhiệt độ ở bao nhiêu độ? Xe mình đặt nhiệt độ 24 độ, quạt gió mức 3 là chỉ sau 2-3p đã thấy hơi không khí nóng. Lại phải hạ xuống 22 độ (chỉ còn gió mát).

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 2 tháng, 3 tuần trước by  HÙNG.