Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Việc Vinfast từ chối bảo hành pin trong trường hợp này có thỏa đáng Trả lời cho: Việc Vinfast từ chối bảo hành pin trong trường hợp này có thỏa đáng

  • Việt Nguyễn Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    25/01/2024 lúc 15:25

    Với tình hình đường xá Việt Nam thì chắc đến hơn nữa a/e đi VF8 tiên phong sớm muộn gì cũng dính vụ cạ gầm, thủng lớp vỏ pin,… thôi.