Home Diễn đàn Hỏi – Đáp xe LUX A đi cứ hay nghe tiếng gió và dễ bị ù tai, có cách nào khắc phục không ạ? Trả lời cho: xe LUX A đi cứ hay nghe tiếng gió và dễ bị ù tai, có cách nào khắc phục không ạ?

  • Peter Son

    0 VF Points
    Thành viên
    26/01/2024 lúc 17:38

    xe e đi chống ồn ok mỗi cái cái lắp với lazang gọi là moay ơ hay sao nhỉ chỗ đó của e bị gỉ trong khi e giữ xe sạch sẽ