Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Lỗi pdu Trả lời cho: Lỗi pdu

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    30/01/2024 lúc 15:15

    lỗi pdu vẫn sạc trụ dc bình thường, xe vẫn hoạt động được. Ko ăn vạ được đâu 🤣