Home Diễn đàn Đánh giá xe 442,653 triệu cục PIN VF8 => Sự thật rất phủ phàng khách hàng TIÊN PHONG 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: 442,653 triệu cục PIN VF8 => Sự thật rất phủ phàng khách hàng TIÊN PHONG 💞💞💞💞💞

  • Sơn Phạm Hồng

    5 VF Points
    Thành viên
    30/01/2024 lúc 18:48

    Bác tính đúng, nhưng chưa đủ. Vì giá pin tính khi đền bù hỏng hóc hoàn toàn khác bán đứt pin. Chính vì sự mập mờ này mà mua cũng dở, mà thuê cũng dở.