Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xe E34 Trả lời cho: Xe E34

 • Khải Lương Quang

  150 VF Points
  Thành viên
  01/02/2024 lúc 09:20

  Đã vào 3S kiểm tra, KTV bảo do ma sát của miếng nhựa và chỗ tiếp xúc với còi xe.

  Đã bôi trơn nhưng vẫn không hết.