Home Diễn đàn Tâm sự 1% vẫn lết dc 7km. Hú hồn các bác à. E34 Trả lời cho: 1% vẫn lết dc 7km. Hú hồn các bác à. E34

  • Tiên Phong Phạm

    25 VF Points
    Thành viên
    01/02/2024 lúc 09:46

    Bác đúng là điếc không sợ súng mà. Đừng chỉ nghĩ đơn giản là hết pin thì nằm đường, hết pin thì giọ cứu hộ. Không may pin hỏng thì bác lại mất hơn trăm củ đền cục pin cho VF đó nhé.