Home Diễn đàn Tin tức Thông báo đấu giá xe Vinfast VF8 và VinFast Lux SA – Gây quỹ phát triển cộng đồng Trả lời cho: Thông báo đấu giá xe Vinfast VF8 và VinFast Lux SA – Gây quỹ phát triển cộng đồng

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    01/02/2024 lúc 13:47

    Cảm ơn bác, chúng ta là một tập thể và mọi thứ sẽ thành công !!! Bác nhớ thả 1 giá vào diễn đàn dùm em cho sum chợ ạ