Home Diễn đàn VF 8 Ắc quy trên xe VF8 Trả lời cho: Ắc quy trên xe VF8

  • Huy Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    01/02/2024 lúc 20:28

    Nó còn liên quan dòng sạc max của xe, dòng chịu max của LFP, nhiệt độ hoạt động của LFP nữa bác nhé.