Home Diễn đàn Tin tức Giá xăng tăng gần 800đ mỗi lít, xe điện cứ là chân ái Trả lời cho: Giá xăng tăng gần 800đ mỗi lít, xe điện cứ là chân ái

  • HÙNG NGUYỄN ANH

    10 VF Points
    Thành viên
    02/02/2024 lúc 09:41

    3.355đ/kw là giá điện sinh hoạt bậc 5 đấy bạn. Nếu bị áp giá điện kinh doanh thì giờ cao điểm lên tới trên 5k/kw luôn đấy. kkk