Home Diễn đàn Đánh giá xe VF E34 chỉ là món khai vị, VF8 mới là món chính Trả lời cho: VF E34 chỉ là món khai vị, VF8 mới là món chính

  • Hùng Vũ Mạnh

    0 VF Points
    Chủ xe
    08/10/2022 lúc 13:11

    những trải nghiệm tuyệt vời, nếu đòi hỏi quá lớn thì chưa nên chọn, nhưng kỳ vọng và thích trải nghiệm sự khác biệt thì nên 😍😍