Home Diễn đàn Phong cách sống THỊ TRƯỜNG CÓ CẦN MỘT CHIẾC MPV ĐIỆN TỪ VINFAST Trả lời cho: THỊ TRƯỜNG CÓ CẦN MỘT CHIẾC MPV ĐIỆN TỪ VINFAST

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    06/02/2024 lúc 14:46

    Cấu hình chuẩn cho xe dịch vụ hoặc ai cần 1 chiếc xe gia đình mức vừa đủ. Nếu có, mình nghĩ giá nên loanh quanh 800-900 chưa bao gồm Pin.