Home Diễn đàn VF 8 Tiếng động cơ rú như xe công thức 1 trên vf8 plus. Trả lời cho: Tiếng động cơ rú như xe công thức 1 trên vf8 plus.

  • Ngọc Sáng Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    06/02/2024 lúc 23:58

    khổ nhất là xe bằm xưởng lâu, k có cái di chuyển í. xong về nhà người nhà bạn bè hỏi xe đâu k dám tl. k lại bảo xe mới suốt ngày lỗi với nằm xưởng cũng ngại. mấy tháng trước cũng nằm xưởng cả chục hôm rồi