Home Diễn đàn Tâm sự VF6 cập Nhật phần mềm tụt pin thê thảm Trả lời cho: VF6 cập Nhật phần mềm tụt pin thê thảm

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    26/02/2024 lúc 21:11

    Vf8 mình cũng lên bản 9.5 mà tụt hơn tụt quần, đang 1% đi 4km mà. Up xong đi còn được 3km mất toi 100km nếu sạc đầy, kêu như vạc mà đến mấy tháng nay rồi vẫn chả có bản up mới fix gì cả