Home Diễn đàn Đánh giá xe Vf5 Trả lời cho: Vf5

  • Hoài Bùi Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    27/02/2024 lúc 10:11

    Em không để ý 100km đi mất bao nhiêu % pin nhưng tết vừa rồi em đi hết 1.745km mất có 650k tiền sạc