Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Camera 360 của VF8 khi vào số D phải chạm bật biểu tượng Camera trên màn hình mới hiện phía trước Trả lời cho: Camera 360 của VF8 khi vào số D phải chạm bật biểu tượng Camera trên màn hình mới hiện phía trước

  • HÙNG NGUYỄN ANH

    10 VF Points
    Thành viên
    27/02/2024 lúc 20:32

    Xe mình khi 8.7.8 nó ở 15km/h. Lên 8.7.9.2 9.5 nó tụt xuống dưới 10km/h . Đi vào đường bê tông nông thôn vãi luôn. Bò chậm như mấy bác tập đi để canh camera lề. 🙁