Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vfe34 từ tết bị lỗi nhiều quá Trả lời cho: Vfe34 từ tết bị lỗi nhiều quá

  • Phương Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    28/02/2024 lúc 08:20

    Khắc phục tạm thời thì chỉ có tháo cọc âm bình acquy. Tuy nhiên đi khoảng 2-3km, đường đông (hoặc dùng phanh tay) là dễ bị dính lại. Xe bác acquy thay gần nhất là bao nhiêu tháng?