Home Diễn đàn Tin tức 9.6 cho VF8 Trả lời cho: 9.6 cho VF8

  • Tiến Du Huỳnh

    50 VF Points
    Thành viên
    28/02/2024 lúc 10:15

    Đã đặt lịch cho ngày mai ra kiểm tra xe và cập nhật lên 9.6. Không biết có gì bất ngờ không?