Home Diễn đàn Đánh giá xe Lần đầu chê e34 sau 10 tháng sở hữu (thiếu điều hòa nóng) Trả lời cho: Lần đầu chê e34 sau 10 tháng sở hữu (thiếu điều hòa nóng)

  • Nguyễn Thị Thu Trang

    10 VF Points
    Thành viên
    28/02/2024 lúc 20:34

    Bên bác nguyễn thành đạt có video hướng dẫn reset điều hoà và cách khắc phục điều hoà mất nóng đó bác