Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tiêu thụ nhiên liệu vinfast lux a2.0 đi nội thành Hà Nội đổ đầy bình đi được 525km báo đỏ Trả lời cho: Tiêu thụ nhiên liệu vinfast lux a2.0 đi nội thành Hà Nội đổ đầy bình đi được 525km báo đỏ

  • Peter Son

    0 VF Points
    Thành viên
    01/03/2024 lúc 00:36

    xe nặng tần 8 mà đi chậm e nghĩ phải tốn hơn là đi nhanh chứ bác nhỉ