Home Diễn đàn Đánh giá xe Lần đầu chê e34 sau 10 tháng sở hữu (thiếu điều hòa nóng) Trả lời cho: Lần đầu chê e34 sau 10 tháng sở hữu (thiếu điều hòa nóng)

  • MINH CẤN

    0 VF Points
    Thành viên
    01/03/2024 lúc 15:00

    hóng ra option để nâng cấp.chấp nhận mất thêm tiền.nhưng chắc khó vì hãng ko thể để 1 chiếc xe hơn nửa tỏi mà khách lại phải đi lắp điểu hoà được.mà lắp free thì …😂