Home Diễn đàn Đánh giá xe Nâng cấp Fadil lên VF5 Trả lời cho: Nâng cấp Fadil lên VF5

  • HUY TRỊNH ĐÌNH

    50 VF Points
    Thành viên
    01/03/2024 lúc 15:06

    Mình thấy Fadil nhỏ quá. FV5 lớn hơn, mạnh hơn hay tiết kiệm hơn thì bác tham khảo thêm xem. Mình đi 1600km từ nam ra bắc hết 600k tiền sạc. Vote Có