Home Diễn đàn Tin tức Vinfast Ladies ❤️ Yêu VinFast ❤️ Yêu VF8 Plus (Brahminy White) 💕 Tự hào Phụ nữ Việt Nam🇻🇳 Trả lời cho: Vinfast Ladies ❤️ Yêu VinFast ❤️ Yêu VF8 Plus (Brahminy White) 💕 Tự hào Phụ nữ Việt Nam🇻🇳

  • Chính Lữ Thị

    25 VF Points
    Thành viên
    01/03/2024 lúc 16:18

    💃🏼Là Phụ nữ, mình rất yêu màu trắng, vì thế ngay từ khi VinFast bắt đầu ra mắt VF8 mình đã tiên phong lựa chọn chiếc xe VF8 Plus (Brahminy White) – Bạn đồng hành muôn nẻo đường❤️