Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌

 • ĐỖ HỮU THÀNH

  25 VF Points
  Thành viên
  02/03/2024 lúc 17:24

  những khách (chuột bạch) như chúng tôi!
  muốn biết giá fin vf8 là bao nhiêu, và chúng tôi có thể mua đứt fin thay vì đang thuê. mong vf có công bố