Home Diễn đàn Hỏi – Đáp [VF8][SW Update] Khi nào có phần mềm mới? Trả lời cho: [VF8][SW Update] Khi nào có phần mềm mới?

 • ĐOÀN NÔNG VĂN

  0 VF Points
  Thành viên
  05/03/2024 lúc 17:43

  1. Nhớ gương hay lỗi
  2. Cam 360 khởi động rất chậm, lúc cần quan sát nhất.
  3. Khi kết nối apple car không quay lại được màn hình chỉnh gương, hud, chế độ lái…