Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Ắc quy xe Fadil sau 1 năm là kiệt nên thay loại ắc quy nào tốt hơn ? Trả lời cho: Ắc quy xe Fadil sau 1 năm là kiệt nên thay loại ắc quy nào tốt hơn ?

  • Quang Vũ Đoàn

    25 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 09:12

    Mua bộ sạc Foxsure có chức năng repair (khử sunfat), lâu lâu cắm sạc chế độ repair để qua đêm sẽ tăng tuổi thọ bình acwsquy. xe mình 2 năm mà bình vẫn còn tốt, mỉnh chỉ mới sử dụng bộ sạc này gần đây thôi, nếu dùng từ sớm chắc bình còn thọ lâu hơn