Home Diễn đàn Tâm sự Mãnh liết tinh thần Việt Nam Trả lời cho: Mãnh liết tinh thần Việt Nam

  • Quý Nguyễn Ngọc

    50 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 12:01

    VF nên tặng voucher cho tất cả các chủ xe VF đang chạy xe VF tại thời điểm hiện tại vì những người này mới chính là những người đang ủng hộ VF và xứng đáng được tri ân mà không cần phân biệt chủ đời đầu hay đời sau.