Home Diễn đàn Tâm sự vinfast nên đưa rõ thông tin & tiến độ sửa chữa xe lên app để khách hàng biết tình trạng xe sửa chữa Trả lời cho: vinfast nên đưa rõ thông tin & tiến độ sửa chữa xe lên app để khách hàng biết tình trạng xe sửa chữa

  • Khoa Nguyen

    75 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 12:03

    vậy sao các cụ lao đầu vào xe điện . mới có 30k xe mà đã thế này vậy bán đc 100k xe thì ối dồi ôi ah . thực tế dân mua chắc đc 15k xe chứ nấy còn lại sm rồi