Home Diễn đàn Tin tức Giải pháp nào để Xanh Platform tạo điều kiện để đối tác chủ xe bán thời gian đeo biển nền Trắng? Trả lời cho: Giải pháp nào để Xanh Platform tạo điều kiện để đối tác chủ xe bán thời gian đeo biển nền Trắng?

  • Phúc Ngô Tuấn

    10 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 22:08

    đây là luật rồi bác. Còn phải xem chính sách hợp tác như nào và có thể lách được việc giữ biển trắng cho xe không thôi