Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phí sạc pin Trả lời cho: Phí sạc pin

  • Hinh Nguyễn Đức

    250 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 07:01

    Thuê pin + sạc pin mà đi trung bình 1000km thì không khác gì xe xăng, lại còn mất thời gian đi cập Nhật phần mềm rồi lại còn sửa hết lỗi nọ đến lỗi kia, ngắn thật các cụ ạ