Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Thu phí 10k/h tại trạm sạc trung văn Trả lời cho: Thu phí 10k/h tại trạm sạc trung văn

  • Huy Quách

    100 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 12:25

    Nếu lỗi sạc cũng xác nhận là sạc xong thì đúng là thiệt cho người dùng rồi. Đây là đúng là vấn đề bất cập khiến việc sạc xe điện là 1 trở ngại.