Home Diễn đàn Tâm sự Hiển thị lịch sử trạm sạc. Trả lời cho: Hiển thị lịch sử trạm sạc.

  • Hưng Đinh

    0 VF Points
    Thành viên
    20/03/2024 lúc 06:31

    oh thế thì yên tâm rồi, chỉ còn vde xe khác chắn lối nữa thôi, giờ tách thành cty V-green hi vọng sẽ qly tốt hơn. xe nào vi phạm mà từ chối dvu sạc 1 tháng trên toàn hệ thống chắc sợ mất mật luôn.