Home Diễn đàn Tâm sự Xanh taxi bắn khách dựa trên dung lượng pin. Trả lời cho: Xanh taxi bắn khách dựa trên dung lượng pin.

  • Hưng Đinh

    0 VF Points
    Thành viên
    20/03/2024 lúc 06:53

    vấn đề này xảy ra ở Grab bike từ lâu rồi, giờ lxe họ áp dụng sang đây. Tôi đưa lên để hãng lưu tâm và có biện pháp với các txe này để giữ gìn uy tín, công sức của bao người. Hãng cũng nên có thông cáo để người dùng hiểu rõ chứ ko thể đổ cho xe hết pin 1 cách vô lý thế dc.