Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VINFAST ko tiếp nhận sửa chữa động cơ! Trả lời cho: VINFAST ko tiếp nhận sửa chữa động cơ!

  • Trúc LK

    30 VF Points
    Thành viên
    25/03/2024 lúc 13:28

    cứ lôi văn bản ra là xong chứ gì, căn cứ vào gì điều khoản nào từ chối bảo hành, vết xước đó có phải nguyên nhân trực tiếp gây tiếng hú ko