Home Diễn đàn Lux & Fadil Android auto trên fadil Trả lời cho: Android auto trên fadil

  • Doanh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên
    28/03/2024 lúc 19:58

    Tuỳ máy bác ạ. Máy em cũng trong phần cài đặt. Bác cứ cắm dây vào nếu ok là nó có huớng dẫn các bước và làm theo thôi bác