Home Diễn đàn VF 5 Có nên mua bánh sơ cua không? Trả lời cho: Có nên mua bánh sơ cua không?

  • Đang Hà Quang

    10 VF Points
    Thành viên
    30/03/2024 lúc 00:23

    Bánh xe dự phòng để phòng ngừa khi gặp sự cố nổ lốp hoặc rách ngang, đặc biệt là di chuyển trên cung đường xa khu dân cư.