Home Diễn đàn VF 8 VF8 Thay combo dây điện chuẩn bị lui chuồng😄 Trả lời cho: VF8 Thay combo dây điện chuẩn bị lui chuồng😄

  • Phương Lê Xuân

    0 VF Points
    Thành viên
    02/04/2024 lúc 15:39

    em chỉ cần cái cam nó thông minh hơn thôi chứ cái chức năng lùi chuồng này có cho vui, đợi nó lùi lùi thì e tự làm cho nhanh, đỡ mất công đợi :d